Firmamız
Pazar,Pazarlama ve Ar&Ge alanlarında güvenilir ve objektif araştırmalar yapmak amacıyla 2012 yılında kurulan ARVEDA bilinen tüm Kalitatif ve Kantitatif yöntemleri yetkin bir şekilde kullanarak, yeni yöntem çalışmaları sürdürerek müşterilerine kaliteli,hızlı ve ekonomik çözümler sunmaktadır.


Misyonumuz

Müşterimize  verinin pozitif ‘En’ halini sunarak ( En güvenilir, En hızlı, En kaliteli, En ekonomik, En güncel)  sektörün değerlerini savunuruz. Verinin kaynağını tanımak ve yeni kaynak üretmek adına teknoloji yatırımları yaparız.Vizyonumuz
Aktüel Veri Kaynaklarını aktif olarak kullanmak, yönetmek ve Fark Yaratan kaynaklar geliştirmek

Hizmet Politikamız
Türkiye geneli olarak yürütülen projeler de dahil olmak üzere üstlendiğimiz tüm Veri süreçlerinde en uygun fiyata -en hızlı sürede Güvenilir, Objektif, Hedeflenen Veriyi oluşturururuz. CAPI-CATI-PAPI -CAWI yatırımalrımız ile dönüşen kaynakları hemen tanırız, sürece dahil ederiz, müşterimizi rekabetinde güçlendirir ve güç veririz.

Arveda Veri nedir?

Müşterimiz  verilerimizi değerlendirmeye aldığında bilir ki;
# Uzman araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur.
# Saha çalışması kapsamlı şekilde gerçekleştirilmiş, çalışmaları eksiksiz sürdürülmüştür.
# Süreç boyunca proje uzmanlarımız, Supervizor yöneticilerimiz ile koordine olmuşlardır.
# Müşterimiz, araştırmacılarımızın görüşme kayıtlarını online olarak izleyebilmiştir.
# Süreç boyunca araştırmacılarımızın konum bilgisi online olarak bilinmiştir.
# KVKK hükmünce müşterimizin pkimliği gizlenmiş, katılımcılarımızın kişisel verileri koruma altına alınmıştır.
# Veriler profesyonel ekip yönetiminde  kalite sürecinden geçmiştir.


Veri  Güvenliği adına tüm data ve dökümanlarımız uluslarası düzeyde FIREWALL  metodu ile koruma altına alınmıştır.
 
Arveda Belgeler ve Sertifikalar

Uluslararası standart kabul edilen ESOMAR (European Society of Marketing Research) tarafından düzenlenen kurallara uygun olarak çalışr.
TÜAD (Türkiye Araştırmacılar Derneği) tarafından belirlenmiş mesleki etik kurallarına uyar.

Ulusal bağlamda  sektörün kalite belgesi olan "Güvenilir Araştırma Belgesi " ;

Uluslararası Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi dahilinde ISO 20252  belgelerine sahiptir.

Üyeliklerimiz ve Sertifikalarımız
Uzmanlık Alanları
Uzmanlık Alanı Seçiniz:
Kalitatif araştırma tekniği söz konusu olan kurum, kavram, marka, ürün veya hizmetler hakkında, hedef kitlenin veya tüketicilerin düşünce, tutum, eğilim, duygu ve alışkanlıklarını küçük örneklemler kullanarak ve detaylı veri toplayarak derinlemesine anlamayı amaçlayan araştırma tekniğidir.
Önceden hazırlanmış bir soru formuna bağlı kalınarak, sayısal yorum ve genelleme yapılabilen araştırma türüdür. Niceliksel araştırma yönteminde, araştırılan konuya ilişkin, evreni temsil edecek örneklemden sayısal sonuçlar elde edilmektedir. Elde edilen sonuçlar üzerinde gerekli istatistiki ve matematiksel analizler yapılabilmektedir. Yöntemler ise; PAPI CAPI CATI CAWI
Odak Grup Görüşmesi, belirli bir konuyu ele alarak, konuyla ilgili kişiler arasından seçilmiş 10-12 kişi ile oluşturulan bir grupla belirlenen konu çerçevesinde, kişilerin görüşlerini ve tutumlarını açığa çıkarmak amacıyla, konun uzmanı tarafından yürütülen, araştırmayı yapan kişi yada kişiler tarafından önceden belirlenmiş sorular ışığında grubun ortaya koyduğu görüşlerin özetlendiği bir araştırma yöntemidir.
Kağıt ve kalem kullanılarak gerçekleştirilen yüz yüze görüşme tekniğidir. Araştırmacılar, görüşmelerini basılı bir soru formu yardımıyla cevaplayıcıyla yüz yüze görüşerek klasik yöntemle gerçekleştirirler.
Bilgisayar destekli gerçekleştirilen yüz yüze görüşme tekniğidir. Bu teknikle soru formu, tablet bilgisayarlar üzerinden kullanılabilen bir yazılım yardımıyla veri giriş programı haline getirilerek verinin derlenmesi sağlanır. Bu yöntemin avantajları; hızlı veri derlenmesi, kaliteli veri derlenmesi, veri derleme ve veri girişinin eş zamanlı yapılabilmesi ve karmaşık soru formlarında uygulama kolaylığı sağlanmasıdır
Bilgisayar destekli gerçekleştirilen telefonla görüşme tekniğidir. Soru formunun, bilgisayar üzerinden kullanılabilen bir yazılım yardımıyla veri giriş programı haline getirilerek soruların görüşmeciye telefonla sorulması ile gerçekleştirilen bir yöntemdir.
Bilgisayar destekli gerçekleştirilen internet görüşme tekniğidir. İnternet tabanlı soru formlarının cevaplayıcılar tarafından çevirimiçi olunarak doldurulmasıdır. Verilerin daha hızlı ve verimli derlenmesinin yanı sıra analiz aşamasında sağladığı yararlar nedeniyle, özellikle müşteri memnuniyeti, müşteri profili, müşteri tutum ve davranışlarının belirlenmesi amacıyla uygulanan veri derleme tekniğidir.
Pazar araştırmaları pazarlamayla ilgili konularda bilgi toplama, bilgi işleme ve bilgi analizi sürecidir. Problemin tanınmasıyla başlar, araştırma, rapor ve faaliyet önerisiyle biter. Pazarlama fırsatlarının ve problemlerinin belirlenmesi, pazarlama etkinliklerinin oluşturulması ve değerlendirilmesi, pazarlama performansının izlenmesi için bilgi toplama yöntemini belirleyen, veri toplama sürecini yürüten, sonuçları analiz eden, bulguları ve bulguların nasıl uygulanacağını açıklayan, toplanılan bilgiler yoluyla tüketiciyi, müşteriyi ve kamuyu pazarlamacıya ulaştıran araçtır. Pazar araştırması, pazarlama faaliyetleri için yeni fikirler sağlar. Pazarlama faaliyetlerinin değerlendirilmesine, performans ve amaçların karşılaştırılmasına yardımcı olur. Amaca uygun yapılacak çalışmalarla yeni fikirlere ışık tutar.
BİZE ULAŞIN
0212 217 00 92
0212 217 00 93
Mecidiye Cad. Cüre İş Merkezi No:16 Kat:4
Mecidiyeköy / İSTANBUL
Copyright © 2014 TÜAD.
Tüm hakları saklıdır.