Firmamız

Artıbir Araştırma kurulduğu 2009 yılından bu yana aktif olarak hem kantitatif hem kalitatif veri toplama hizmeti vermektedir.Hedeflerimizi daha şeffaf daha hızlı ve daha kaliteli iş sloganı olarak ortaya koymuş bulunuyoruz.

Vizyonumuzu ise müşterilerini geleceğe taşıyan en doğru adres olarak ortaya koymuş bulunmaktayız.

Misyonumuz;Dinamik,açık,yaratıcı ve müşteri odaklı bir hizmet sunmak. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak uzun soluklu bir iş birliği oluşturmak. Projeleri doğru,hızlı ve rekabetçi fiyatlarla sonlandırmak.

Artıbir gerek insan kaynağı, gerek teknolojik alt yapısı gerek fiziki alt yapısı ile Türkiye Veri Toplama Şirketleri içinde en büyük yapılardan biridir. Bu bağlamda tablet,capi,cati teknolojik yatırımlarının yanı sıra kalitatif stüdyoları ve kantitatif stüdyolarını uzun süredir kendi bünyesinde oluşturmuştur.

Kurulduğumuz günden bu yana değişmeyen temel sloganlarımız ise,

Tarafsızlık ve güvenirlilik

Açıklık ve şeffaflık

Öngörülebilirlik ve tutarlılık

Yenilikçilik ve sürekli iyileştirme

Katılımcılık ve ekip çalışması

Kaynakların verimli kullanımıdır...

Üyeliklerimiz ve Sertifikalarımız
Uzmanlık Alanları
Uzmanlık Alanı Seçiniz:
Kantitatif araştırma “kaç kişinin” belirli bir konuda ne düşündüğünü, nasıl hareket ettiğini, ne hissettiğini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Artıbir Araştırma olarak kantitatif alanda 15 seneyi aşkın bir süredir tecrübemiz bulunmaktadır. Yüzyüze görüşmeden CATI çalışmalarına, günlük çalışmasından gölge müşteri çalışmasına kadar yaptığımız araştırmalarla birçok reklam ajansı, Pazar araştırma firmaları ve direkt müşterinin tercih ettiği bir saha araştırma firmasıyız. Bunun en önemli sebebi güvenilir, hızlı ve uygun fiyata veri toplayan bir firma olmamız ve dinamik, profesyonel ve eğitimli bir takımımız olmasıdır. Artıbir Araştırma olarak bizim en önemli değerlerimizden birisi konusunda uzman olan anketörlerimizdir. Çok titiz bir işe alım sürecinden sonra tüm anketörlerimize özel eğitimler verilmektedir ve anketörlerin eğitim süreçleri belirli aralıklarla ve yeni eğitimlerle desteklenmektedir. Kalite bizim vazgeçilmezlerimizdendir. Müşterinin verdiği kriterler çerçevesinde en kaliteli araştırmayı doğru metodolojiyle en uygun fiyata yapmayı hedefleriz.
Artıbir araştırma CATI Departmanı, 1 terminal server 1 santral server üzerine kurulu 32 istasyonla hizmet vermektedir. Windows server 2003 üzerine kurulu sistemimiz sayesinde32 istasyon tamamiyle merkezi olarak çalışmaktadır. Yanı sıra alt yükleniciler ile birlikte toplam kapasite 75 agenta çıkmaktadır. Eğitimli CATI operatörleri ve deneyimli süpervizörleriyle hizmette maksimum kaliteyi hedefleyen Artıbir Araştırma tüm görüşmelerin ses kayıtlarını müşterilerine teslim edebilmekte teknik açıdan sakınca göstermeyen proje uygulamalarında zaman ve maliyet alanlarında müşterilerine ciddi olanaklar ve rekabetçi yönler yaratabilmektedir. CATİ sistemimizde ; Soru formu bilgisayar ortamında kullanılmak üzere özel yazılımlar bilgisayar dilinde programlanır. Santral sistemimiz sayesinde her görüşmenin ses kaydı alınır. Sistemde proje bazlı uzaktan erişim imkanı verilmekte. CATI operatörlerini denetim için, yapılan görüşme dinlenirken,aynı zamanda Cati operatörünün, bilgisayar ekranı da izlenebilir. Proje devam ederken soru formuna ekleme veya çıkarma yapılabilir. Proje devam ederken kota takibi ve/veya ara frekanslar alınıp, raporlanabilir. Proje bitiminde SPSS, Excel, Access gibi veritabanlarında data verilebilir. Datanın temizlenmesi, analizi ve raporlaması yapılabilir.
Kalitatif araştırma tekniği söz konusu olan kurum, kavram, marka, ürün veya hizmetler hakkında, hedef kitlenin veya tüketicilerin düşünce, tutum, eğilim, duygu ve alışkanlıklarını küçük örneklemler kullanarak ve detaylı veri toplayarak derinlemesine anlamayı amaçlayan araştırma tekniğidir. Kalitatif araştırma sonuçları istatiksel bir değer taşımaz ve bu sonuçlara dayanarak söz konusu araştırma kitlesi için genelleme yapılamaz. Kantitatif araştırmalardan en önemli farkı doğrudan sorgulama yöntemleri ile nedenlerini anlayamayacağımız düşünce, duygu ve davranış biçimlerini ve tekrarlanan davranış kalıplarını dolaylı yollarla sorgulayarak, sebep ve sonuç ilişkisi ile analiz etmemizi sağlamasıdır. ArtıBir Araştırma, son teknolojik altyapısına sahip kalitatif stüdyosu ile müşterisinin taleplerini karşılayabilen yapıya sahiptir. Kalitatif Veri Toplama Teknikleri Artibir Araştırma tarafından sunulan kalitatif veri toplama teknikleri : Grup Tartışmaları Derinlemesine Görüşme Çocuk Grupları İkili Görüşmeler Ev Ziyaretleri
Kantitatif araştırma “kaç kişinin” belirli bir konuda ne düşündüğünü, nasıl hareket ettiğini, ne hissettiğini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Artıbir Araştırma olarak kantitatif alanda 15 seneyi aşkın bir süredir tecrübemiz bulunmaktadır. Yüzyüze görüşmeden CATI çalışmalarına, günlük çalışmasından gölge müşteri çalışmasına kadar yaptığımız araştırmalarla birçok reklam ajansı, Pazar araştırma firmaları ve direkt müşterinin tercih ettiği bir saha araştırma firmasıyız. Bunun en önemli sebebi güvenilir, hızlı ve uygun fiyata veri toplayan bir firma olmamız ve dinamik, profesyonel ve eğitimli bir takımımız olmasıdır. Artıbir Araştırma olarak bizim en önemli değerlerimizden birisi konusunda uzman olan anketörlerimizdir. Çok titiz bir işe alım sürecinden sonra tüm anketörlerimize özel eğitimler verilmektedir ve anketörlerin eğitim süreçleri belirli aralıklarla ve yeni eğitimlerle desteklenmektedir. Kalite bizim vazgeçilmezlerimizdendir. Müşterinin verdiği kriterler çerçevesinde en kaliteli araştırmayı doğru metodolojiyle en uygun fiyata yapmayı hedefleriz.
Kontrol Gerçekleştirilen projelerde proje özelliklerine göre Artıbir Araştırma süpervizörleri tarafından sahada eşlik merdiven altı, geri dönüş veya telefon kontrolü gibi kontroller gerçekleştirilir. Her anketörün yaptığı görüşmeler mutlaka kontrol edilir. Böylelikle anketörlerin eksik kalan yönlerini tespit edilir, olası suistimaller engellenir. İç Mantık ve Kodlama Yapılan görüşmelerin tamamı yeterlilik ve geçerlilik açısından göz kontrolüne tabii tutulur. Kurallara uygun görüşmelere ayrıca iç mantık kontrolü yapılır. Açık uçlu sorular veri girişi uygun hale gelmesi için kodlanır. Kodlama listesi müşteri onayı alındıktan sonra uzman ekibimiz tarafından uygulanır.
BİZE ULAŞIN
0 212 216 10 32
0 212 216 06 89
Selahattin Pınar Cad. Naci Kasım Sk. No: 7/4 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul
Copyright © 2014 TÜAD.
Tüm hakları saklıdır.